Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ, İŞLEME VE BERTARAF YÖNTEMLERİ Ders Notları İndir

ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ, İŞLEME VE BERTARAF YÖNTEMLERİ Ders Notları İndir

ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ, İŞLEME VE BERTARAF YÖNTEMLERİ Ders Notları

Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca-İZMİR

E-mail : ayse.filibeli@deu.edu.tr

I. ARITMA ÇAMURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

  1. GİRİŞ

Arıtma çamurları su ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi sırasında veya sonrasında oluşan bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Çamur bertaraf etme işlemleri arıtma tesisinin toplam yatırım masrafının %20-30’unu, işletim masrafının ise %40-60’ını oluşturmaktadır (http://www.bhrgroup.co.uk). Arıtılan atıksuyun niteliğine ve uygulanan arıtma işlemlerine bağlı olarak arıtma çamurlarının özellikleri değişmektedir. Genel olarak arıtma çamurları, sıvı yada yarı katı halde, kokulu, %0.25 ile %12 arasında katı madde içeren atıklardır. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur, stabilizasyon işlemlerinden önce %50-70 C, % 6.5-7.3 H, %21-24 O, %15-18 N, %1-1.5 P ve %0-2.4 S içermektedir (www.lenntech.com).

Arıtma çamurlarının önemli bir kısmının su olması nedeniyle kapladıkları hacim oldukça fazladır. Özellikle biyolojik arıtma işleminden oluşan arıtma çamurlarının organik madde içeriği çok yüksek olduğu için bu tip çamurlar bozunma ve kokuşma eğilimindedir. Bu özelliklerinden dolayı arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi konusu mühendisler için oldukça problemli bir konudur.

Çamurlar fiziksel yapılarına göre, mikrobiyolojik karakteri, besin maddesi (nutrient), su verme özelliği ve metal içeriğine göre değerlendirilmelidir. Evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurların özellikleri birbirine benzemekle beraber, endüstriyel kaynaklı arıtma çamurlarının özellikleri endüstriyel sektör ve alt sektörler bazında büyük farklılıklar göstermektedir. Her endüstri için oluşacak çamurun özellikleri ayrı ayrı belirlenmelidir.

2.      ÇAMUR KAYNAKLARI

Arıtılacak suyun özelliklerine bağlı olarak arıtma tesislerinde çeşitli arıtma kademelerinde (fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, ileri arıtma, vb.) oluşan çamurun özelliği birbirinden farklıdır.

Atıksu arıtma tesislerinde farklı arıtma kademelerine örnekler ve çamur kaynakları Şekil 1’de verilmektedir.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

9.COBcamuregitimnotu11Aralik09Antalya1.rar

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort