Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / İş Ekipmanlarında Emniyet / BASINÇLI GAZ TÜPÜ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KURALLAR

BASINÇLI GAZ TÜPÜ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL KURALLAR

BASINÇLI  GAZ TÜPÜ KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

• Basınçlı gaz tüplerini sadece bu konuda tecrübeli ve eğitimli kişiler kullanmalı, nakletmelidir.

• Tüplere üzerinde yazılı bulunan işletme basıncının üzerinde gaz doldurulmamalıdır.

• Tüplere üzerinde yazılı bulunan gaz doldurulmalıdır.

• Tüplere hangi gaz doldurulacaksa tüp renkleri gaz standartlarında belirtilen renkte olmalıdır.

• Tüplerin depolanması ile ilgili tüm kurallar ve resmi mevzuat uygulanmalıdır.

• Dolumu yapan firma tarafından tüp üzerine konulan ve içindeki gazı tanıtan etiketler kesinlikle koparılmamalıdır.

• Kullanımdan önce tüpün içinde hangi gazın bulunduğundan emin olunmalıdır.

• Tüpün içindeki gazın özellikleri ve tehlikeleri mutlaka bilinmelidir.

• Tüpleri kullanıma almadan önce acil bir durumda ne yapılacağı önceden planlanmalıdır.

• Gazın kullanımı ile ilgili herhangi bir tereddüt durumunda mutlaka gazı veren firmaya başvurulmalıdır.

• Tüpler, valfler ve diğer gaz ekipmanlarının kontrol ve testleri sistemli olarak zamanında ve bu konuda yetkilendirilmiş müesseselerce yapılmalıdır.

• Tüplerle çalışırken sağlam ve temiz iş eldiveni giyilmelidir.

• Tüp imalatçısı tarafından aksi belirtilmediği sürece tüpler valf veya kapaklarından tutulup kaldırılmalıdır.

• Kısa mesafeler içinde olsa dahi tüpler mutlaka tüp arabası veya uygun bir tertibat ile nakledilmelidir.

• Tüpler kullanım yerine dik olarak ve sağlam bir şekilde sabitlendikten sonra kapakları çıkartılmalıdır.

• Gazı kullanırken gözlük veya yüz siperi kullanılmalıdır. Gazın özelliklerine ve basıncına göre normal iş gözlüğü, yüz siperliği veya yüzü komple örten maske kullanılmalıdır.

• Özellikle zehirleyici gazlar ile çalışan yerlerin yakınında mutlaka bir solunun cihazı bulundurulmalıdır.

• Gaz kaçak kontrolleri sabunlu su kullanılarak yapılmalıdır.

• İlkyardım, yangın söndürme, soğutma veya acil yıkama için yeterli miktarda su bulundurulmalıdır.

• Gaz, tüp basıncından daha düşük basınçlarda kullanılacak ise ( genellikle bu durum söz konusudur) tüpe mutlaka uygun bir regülatör bağlanmalıdır.

• Tüpü kullanım sistemine bağlamadan önce sistemden herhangi bir nedenle tüpe geri akışı engelleyecek tedbirler alınmalıdır.(çekvalf, alev tutucu vs.)

• Tüpü bağlamadan önce bütün gaz sisteminin özellikle çalışma basıncı ve malzeme uygunluğu başta olmak üzere her bakımdan kullanılacak gaz ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

• Likit haldeki gazların kullanım sistemi içinde kapalı kalmasının, likitin genleşmesinden dolayı sistemin patlamasına neden olacağı unutulmamalıdır.

• Elektrik sisteminin kullanılan gazların özellikleri ile uyumlu olması gereklidir. (alev sızdırmazlık vs.)

• Tüp basıncını yükseltmek için direkt alev veya elektrikli ısıtma kesinlikle kullanılamaz Tüpler 45 ºC nin üzerinde sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

• Tüplerden alınan gazlar tüplere tekrar doldurulamaz.

• Bir tüpten diğerine kesinlikle gaz aktarması yapılmamalıdır.

• Likit gaz ihtiva eden tüpler, likit çekişini hızlandırmak için kesinlikle basınçlandırılmamalıdır. Hızlı likit çekişi ihtiyacı doğduğu zaman gazı veren firma ile temasa geçilmelidir.

• Tüpler kesinlikle tekerlek olarak, destek amacı ile veya içindeki gazı kullanmaktan başka bir amaç için kullanılmamalıdır.

• Tüplere kaynak yapılmamalıdır, şase olarak kullanılmamalıdır.

• Oksijen veya yanmayı destekleyen başka gaz tüplerinin valflerine kesinlikle yağ, gres veya başka yanıcı madde değmemelidir.

• Tüp valflerinin çıkış ağızları üzerinde başta yağ ve su olmak üzere hiçbir kirlilik bulunmamalı, ağızlar devamlı temiz tutulmalıdır. Tüpler asla herhangi bir sıvı veya katı malzeme ile doldurulamaz.

• Tüpler mekanik şoklara ve darbelere maruz bırakılmamalıdır.

• Tüp valfleri veya emniyet tertibatları üzerinde kesinlikle tamir yapılmamalıdır. Hasar durumunda derhal gazı veren firmaya haber verilmelidir. Tüp valfleri sadece ehliyetli kişiler tarafından değiştirilebilir.

• Tüp kullanım yerine bağlanmış olsa dahi gaz kullanılmadığı zamanlarda valfi kapatılmalıdır.

• Tüp boşalıp kullanım yerinde söküldükten sonra valf ve tüp kapakları derhal takılmalıdır.

• Tüplerin sadece bu amaç için yapılmış, çok iyi havalandırılan ve tercihen üzeri açık mahallerde depolanmalıdır.

• Tüplerin depolandığı mahallerde ateş, ark veya herhangi bir ısı kaynağı kesinlikle bulunmamalıdır.Bununla ilgili uyarı levhaları bulundurulmalıdır.

• Tüp depo mahalleri temiz ve düzenli tutulmalı, yetkisiz kişilerin buralara girmelerine engel olunmalıdır. Buralarda tüp depolandığını belirten işaretler görünür şekilde asılmalıdır.

• Tüp depo mahalleri içinde veya yakınında çıplak ateş yaratılmasına ve sigara içilmesine engel olunmalıdır.

• Depolanan tüpler devrilmeyecek veya yuvarlanmayacak şekilde emniyete alınmalıdır. Tüpler her zaman dikey olarak tutulmalı, mümkünse valflere kapak takılmalı, tüp kapakları ise her zaman takılı bulunmalıdır.

• Açık havada depolanan tüpler paslanmaya ve ağır hava şartlarına karşı (güneş kar fırtına vs.) korunmalıdır. Tüpler ayrıca korozyona neden olacak ortam ve şekillerde tutulmamalıdır.

• Dolu ve boş tüpler ayrı olarak depolanmalı, dolu tüplerin kullanılmasına önce gelenlerden başlanmalıdır.

• Tüpler, içlerindeki gazın yanıcılık, zehirlilik vs. özelliklerine göre guruplara ayrılarak depolanmalıdır.

• Oksijen veya yanmayı destekleyen diğer gazların tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden en az 6 m. Uzakta veya ateşe dayanıklı bir duvar ile bu tüplerden ayrılmış olarak depolanmalıdır.

• Mümkün olduğunca az miktarda yanıcı veya zehirleyici gaz tüpü stokta tutulmalıdır.

• Yanıcı ve patlayıcı gaz tüpleri, diğer yanıcı maddelerden ayrı olarak depolanmalıdır.

• Depolanan tüplerin genel durumları ve tüplerin kaçak olup olmadığı sık sık ve sistemli olarak kontrol edilmelidir.

• Yanıcı veya zehirleyici gaz tüplerinin bulunduğu mahallere girerken havada bu gazlardan bulunup bulunmadığı bu iş için uygun cihazlar kullanılarak tespit edilmelidir.

Kaynak : http://kayseriosb.org/duyuru/67/basin%C3%A7li-gaz-t%C3%BCp%C3%BC-kullaniminda-dikkat-edilmesi-gereken-temel-kurallar.html

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort