Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Çevre El Kitabı indir

22 sayfadan oluşan güzel bir çevre el kitabı. Word formatındadır.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

ÇEVRE EL KİTABI 

2011

ÇEVRE EL KİTABI 

BU EL KİTABI ……………….-………………. İNŞAAT İÇİN VEYA ……………….-……………….   İNŞAAT ADINA ÇALIŞANLARIN

  • ÇEVRE POLİTİKASI, UYGULANAN PROSEDÜRLER
  • ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARIYLA UYGUNLUĞUNUN ÖNEMİ
  • YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA DAİR ÖNEMLİ ÇEVRE BOYUTLARI VE BU BOYUTLARIN ETKİLERİ
  • KİŞİSEL BİLGİ VE BASARININ ÇEVRESEL FAYDALARININ
  • ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULARKEN GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  • BELİRTİLEN BU YAZILI PROSEDÜRLERDEN SAPMANIN MUHTEMEL SONUÇLARI V.B

HUSUSLARIN FARKINA VARMALARI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR

ÇEVRESEL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

Çevre kuralı 1:

q  Sosyal tesislerden (ofis,Yemekhane,koğuş…)  çıkan printer kartuşları, tonerler, bitmiş piller ve floresan ampülleri tehlikeli atık kapsamında değerlendirilmeli ve tehlikeli atık alanına götürülmeli ve atık alanında önceden belirlenmiş kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.

Tehlikeli Atıkların şantiye sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla ilişkili olarak tüm çalışanlar sorumludur.

Şantiye içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan işçiler sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almalıdır.

Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar  vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf  işlemi ve kaza yerinin bildirimi için Çevresel kaza / olay Formu  kullanılır.

Atıkların taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca  yapılması zorunludur. Taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla aynı kap içinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

Çevre kuralı 2:

q  Bakım ve onarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kullanılmış aküler, atık makine yağları, antifriz, kaynak elektrotları, boşalan yağ yakıt varilleri, yağ filtreleri  ve tüm bunlara bulaşmış  eldiven,  bez vb. maddeler tehlikeli atık sahasına götürülmeli ve atık alanında önceden belirlenmiş kutularının/konteynırlarının içine atılmalı.

Çevre kuralı 3:

q  Şantiye sahası içinde gerekli noktalara koyulmuş çöp kutularına çöpler atılmalı. Yere atılan her çöp toplanması için bir zaman ve çaba gerektirir. İçinde ekonomik değeri olanlarını seçmek zorlaşır.

Çevre kuralı 4:

q  Çöp kutularının kapakları koku ve yağmur suyuna karşı her zaman  kapalı tutulmalı.Kapakları eksik olan  çöp kutularının kapakları temin edilmeli.

Çevre kuralı 5:

q  Şantiyedeki çöpler şantiye içinde güvenlik ve sağlık  açısından düzenli periyotlarla belediye araçlarına teslim edilmeli.

Katı atıkların, üretici veya taşıyanları tarafından denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere, ormanlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere dökülmesi yasaktır .Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

cevre-el-kitabi.doc

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort