Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

ÇEVRE KORUMA Kitabı İndir

ÇEVRE KORUMA KİTABI

Arkadaşlar güzel bir kitap, içeriği aşağıdaki gibidir;

Dosya olarak aşağıda belirttiğim linkten indirebilirsiniz;

AÇIKLAMALAR …………………………………………………………………………………………………….iv
GİRİŞ ……………………………………………………………………………………………………………………..1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ……………………………………………………………………………………….3
1. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI…………………………………………………………………………3
1.1. Çevrenin Tarihi Gelişimi ………………………………………………………………………………….3
1.2. Çevreye İlişkin Tanımlar ………………………………………………………………………………….4
1.2.1. Çevre……………………………………………………………………………………………………….4
1.2.2. Çevrebilimi ………………………………………………………………………………………………4
1.2.3. Çevre Kirliliği…………………………………………………………………………………………..4
1.2.4. Ekoloji …………………………………………………………………………………………………….5
1.2.5. Ekolojik Denge …………………………………………………………………………………………5
1.2.6. Doğa………………………………………………………………………………………………………..5
1.2.7. Yaşam Kalitesi………………………………………………………………………………………….5
1.2.8. Sürdürülebilir Kalkınma …………………………………………………………………………….6
1.2.9. Çevre Koruma…………………………………………………………………………………………..6
1.2.10. Alıcı Ortamlar…………………………………………………………………………………………6
1.2.11.1. Atık …………………………………………………………………………………………………….6
1.2.12. Arıtma……………………………………………………………………………………………………8
1.2.13. Geri kazanım (Geri Dönüşüm) ………………………………………………………………….8
1.2.14. Çevre Hakkı……………………………………………………………………………………………8
1.2.15. Çevre İle İlgili Bazı Terimlerin Tanımları…………………………………………………..9
1.3. Elektrik ve Enerji Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları…………………………………….9
1.4. Turizm Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları …………………………………………………10
1.5. Yapı/İnşaat Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları …………………………………………..12
1.6. Tekstil Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları………………………………………………….13
1.7. Motorlu Taşıtlar Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları…………………………………….14
1.8. Makine ve Metal Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları……………………………………15
1.9. El Sanatları ve Materyalleri (Kuyumculuk, Cam, Seramik, El Dokuma, Plastik, Kağıt,
Ahşap, vb.) Sektörlerinin Yol Açtığı Çevre Sorunları……………………………………………….17
1.10. Hizmet ve Diğer Sektörlerin Yol Açtığı Çevre Sorunları …………………………………..17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………19
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ……………………………………………………………………………………..20
2. HAVA KİRLİLİĞİ……………………………………………………………………………………………….20
2.1. Havanın Özellikleri………………………………………………………………………………………..20
2.1.1. Azot (N2)………………………………………………………………………………………………..21
2.1.2. Oksijen (O2)……………………………………………………………………………………………21
2.1.3. Karbondioksit (Co2)…………………………………………………………………………………21
2.1.4. Soygazlar(Asal Gazlar)…………………………………………………………………………….22
2.1.5. Ozon (O3)……………………………………………………………………………………………….22
2.2. Havanın Tanımı …………………………………………………………………………………………….23
2.3. Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri……………………………………………………….23
2.3.1. İnsan Sağlığına Etkileri…………………………………………………………………………….23
2.3.2. Tabiata Etkileri ……………………………………………………………………………………….24
2.3.3. Eşyaya Etkileri………………………………………………………………………………………..26
2.4. Hava Kirliliğinin Sebepleri ……………………………………………………………………………..26
İÇİNDEKİLER
ii
2.4.1. Şehirleşme ve Konutların Isıtılması……………………………………………………………27
2.4.2. Endüstrileşme …………………………………………………………………………………………28
2.4.3. Motorlu Taşıtlar………………………………………………………………………………………28
2.4.4. Atmosferik Özellikler ………………………………………………………………………………29
2.5. Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları ………………………………………………………………..32
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………34
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ……………………………………………………………………………………..35
3. SU KİRLİLİĞİ …………………………………………………………………………………………………….35
3.1. Suyun Özellikleri …………………………………………………………………………………………..35
3.1.1. Fiziksel Özellikler……………………………………………………………………………………36
3.1.2. Kimyasal Özellikler…………………………………………………………………………………36
3.1.3. Bakteriyolojik Özellikler ………………………………………………………………………….37
3.1.4. Radyoaktif Özellikler……………………………………………………………………………….37
3.2. Su Kirliliğinin Tanımı…………………………………………………………………………………….38
3.3. Su Kirliliğinin Nedenleri…………………………………………………………………………………38
3.3.1. Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduğu Kirlilik……………………………………………..38
3.3.2. Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlilik……………………………………………..38
3.3.3. Yerleşim Yerlerindeki Atıkların Neden Olduğu Kirlilik……………………………….39
3.3.4. Atık Sular ve Arıtmaları …………………………………………………………………………..40
3.4. Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri ………………………………………………………………………41
3.4.1. İnsan Sağlığına Etkisi ………………………………………………………………………………41
3.4.2. Doğaya Etkisi …………………………………………………………………………………………42
3.5. Su Kirliliğinin Önlenmesi ……………………………………………………………………………….42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………44
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 ……………………………………………………………………………………..45
4. TOPRAK KİRLİLİĞİ …………………………………………………………………………………………..45
4.1. Toprağın Tanımı ……………………………………………………………………………………………45
4.2. Toprak Kirliliğinin Nedenleri ………………………………………………………………………….47
4.3. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri………………………………………………….50
4.3.1. Erozyonun Etkileri…………………………………………………………………………………..50
4.3.2. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri …………………………………………………………………….51
4.3.3. Taşlık ve Kayalığın Etkileri………………………………………………………………………53
4.3.4. Gübre ve Gübrelemenin Etkileri………………………………………………………………..53
4.3.5. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisinde Bozulmaların Etkileri…………………….53
4.4. Toprak Kirliliğinin Önlenmesi…………………………………………………………………………54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………56
ÖĞRENME FAALİYETİ–5 ……………………………………………………………………………………..57
5. GÜRÜLTÜ…………………………………………………………………………………………………………57
5.1. Gürültünün Tanımı ve Çeşitleri ……………………………………………………………………….57
5.2. Gürültünün Kaynakları …………………………………………………………………………………..59
5.2.1. Yapı İçi Gürültüler…………………………………………………………………………………..59
5.2.2. Yapı Dışı Çevre Gürültüleri………………………………………………………………………60
5.2.3. Doğal Gürültüler……………………………………………………………………………………..60
5.3. Gürültünün İnsan ve Çevresine Etkileri…………………………………………………………….61
5.3.1. İşitme Sistemine Etkisi …………………………………………………………………………….62
5.3.2. Fizyolojik Etki ………………………………………………………………………………………..62
iii
5.3.3. Psikolojik Etki ………………………………………………………………………………………..63
5.3.4. Performans Etkisi ……………………………………………………………………………………63
5.4. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi………………………………………………………………………..63
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………64
ÖĞRENME FAALİYETİ–6 ……………………………………………………………………………………..65
6. ENERJİ………………………………………………………………………………………………………………65
6.1. Enerjinin Tanımı ……………………………………………………………………………………………65
6.2. Türkiye’nin Enerji Kaynakları …………………………………………………………………………65
6.2.1. Kömür……………………………………………………………………………………………………66
6.2.2. Petrol……………………………………………………………………………………………………..67
6.2.3. Doğal Gaz ………………………………………………………………………………………………68
6.2.4. Hidrolik (Hidroelektrik) Enerji………………………………………………………………….68
6.2.5. Elektrik ………………………………………………………………………………………………….69
6.2.6. Odun, Hayvan, Bitki Artıkları …………………………………………………………………..69
6.2.7. Jeotermal Enerji………………………………………………………………………………………70
6.2.8. Biogaz ve Biomas ……………………………………………………………………………………71
6.2.9. Güneş Enerjisi…………………………………………………………………………………………71
6.2.10. Rüzgâr Enerjisi ……………………………………………………………………………………..71
6.4. Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları …………………………………………………………………….74
6.5. Enerji Elde Etme Çalışmalarının Çevreye Etkileri ……………………………………………..75
6.5.1. Fosil Yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) …………………………………………………….75
6.5.2. Elektrik Santralleri…………………………………………………………………………………..76
6.5.3. Odun, Tezek ve Bitki Atıkları …………………………………………………………………..78
6.5.4. Jeotermal Enerji………………………………………………………………………………………78
6.5.5. Biogaz……………………………………………………………………………………………………78
6.5.6. Güneş Enerjisi…………………………………………………………………………………………79
6.5.7. Rüzgar Enerjisi ……………………………………………………………………………………….79
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………80
MODÜL DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………………….81
KAYNAKÇA…………………………………………………………………………………………………………83

Dosya olarak aşağıdaki linke basarak indirebilirsiniz;

çevre koruma.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort