Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Çevre Yönetim Planı İndir

67 sayfadan oluşan güzel bi çevre yönetim planı. Word formatında hazırlanmıştır.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

       İÇİNDEKİLER

KONU SAYFA
1.GİRİŞ 5
1.1.Amaç ve Kapsam 5
1.2.Projenin Tanımı 6
1.3.Müteahhit Firma Şantiye Lokasyonları 7
2.HUKUKİ ÇERÇEVE VE ULUSLAR ARASI ŞARTLAR 8
3.DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 14
3.1. Arazi Kullanımı 14
3.2. Su Kullanımı 15
3.3. Kullanılan Enerji Türü 15
4.ATIK YÖNETİMİ 16
4.1.Tehlikeli Atık Yönetimi 16
4.2.Atık Yağların Yönetimi 19
4.3.Ömrünü Tamamlamış Lastik Yönetimi 19
4.4.Atık Pil ve Akümülatörlerin Yönetimi 20
4.5.Tıbbi Atıkların Yönetimi 20
4.6.Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Yönetimi 20
4.7.Katı Atıkların Yönetimi 20
4.8.Ambalaj Atıkların Yönetimi 21
4.9.Tehlikesiz ve İnert Atıkların Yönetimi 21
5 . ATIK ALANLARI 22
5.1. Atık Alanlarının Projelendirilmesi 22
5.2. Merkezi Tehlikeli Atık Alanı Projesi 24
5.3. Merkezi Tehlikesiz Atık Alanı 24
5.4. Yaklaşım Tüneli 1-2-3-4 Geçici Tehlikeli Atık Alanları 25
5.5. Tüm Atık Alanları İçin Zemin Türü 25
 6. ATMOSFERE VERİLEN EMİSYONLARIN VE GÜRÜLTÜNÜN YÖNETİMİ 26
 7. SU VE ATIKSU YÖNETİMİ 27
8. TOPRAK YÖNETİMİ 28
9. EROZYON VE SEDİMANTASYON YÖNETİMİ 29
10. FLORA, FAUNA VE YABAN HAYATIN KORUNMASI  30
11. ÇEVRESEL ACİL DURUM YÖNETİMİ 30
11.1. Acil Yönetim Planı 31
11.1.1. Kazalar 32
11.1.2. Yangın 33
11.1.3. Deprem 34
11.1.4. Sel Riski 34
11.1.5. Sızıntı / Dökülme 35
12. ÇEVRE BOYUT ETKİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 37
13. EĞİTİM VE İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ 43
13.1. Çevre Eğitimleri 43
13.2. Çevre El Kitabı 45
14. İZLEME ÖLÇME VE UYGULAMA PLANI 45
15. DANIŞMAN FİRMA 45
16. ÇEVRESEL RİSKLERİ ÖNLEME PLANI 49
   
   
   
EKLER
EK 1. İZLEME VE UYGULAMA PLANI  
EK 2. EĞİTİM PLANI  
EK 3. ÇEVRE FİRMALARI TAKİP LİSTESİ (ÖLÇÜM-ANALİZ)  
EK 4. TEHLİKELİ – TEHLİKESİZ ATIK ALANLARI PLANLARI – ÖZELLİKLERİ  
EK 5. ÇEVRESEL ACİL DURUM DOKÜMANLARI – PLANLARI  
EK 6. ÇEVRE EL KİTABI  
EK 7. ÇEVRE ETKİ BOYUT DEĞERLENDİRME  

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

ÇEVRE YÖNETİM PLANI.docx

 

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort