Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri / ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ İndir

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ İndir

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ

YAPININ                                                                BELGENİN

Sahibi                                     :………………….            Tarihi   :………………….

Adresi                         :………………….            Sayısı  :……………………

Ruhsat Tarih/No                     :………………….                        TESİSATÇININ

Pafta,Ada,Parsel No              :………………….            Adı Soyadı     :…………………..

Enerji Tahsis BaşvuruNo’su :………………….              Yetki Grubu   :…………………..

Yapının Kurulu Gücü :………………….            Oda Sicil No   :………………….

Yapının Bağlantı Gücü          :………………….            İşletme Kayıt No:………………..

Sayaç Adeti                           :………………….

BRANŞMAN Normal Kusurlu
1.Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur?    
2.Harici kablo başlığı,mekik sigortası,klemensi uygun mudur?    
3.Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir?    
4.Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur?    
5.Yer altı kablo tesisi uygun mudur?    
6.Temel topraklayıcı ile varsa diğer topraklayıcılar malzeme ve boyutça uygun mudur    
7.Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir?    
8.Kesicili saç pono yerine monte edilmiş midir?    

ENERJİ ODASI,KABLO ŞAFTI,SAYAÇ VE DAĞITIM TABLOLARI

 

   
9.Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür?    
10.Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?    
11.Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur?    
12.Sayaç bağlantıları normal midir?    
13.Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur    
14.Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri,türleri ve renkleri normal midir?    
15.Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici,üç fazlıda kofre midir?    
16.Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur?    
17.Sigorta viskontakları normal midir?    
18.Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır?    
19.Potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB)normal midir?    
20.PDY’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmış mıdır?    
21.Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür?    
22.Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur    

MOTORLAR

   
23. 5  Kw ‘tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır?    
24.5 kW’tan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle yapılan koruma uygun mudur?    
25. 5 Kw’tan büyük motorlarda yıldız/üçgen v.b.yol verme düzeni kullanılmış mıdır?    
26.Motor gövdeleri topraklanmış mıdır?    
27.Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiştir?    

ASANSÖRLER

   

28.Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?

   

29.Devre koruma sigortası ve otomatik açıcıların akım değerleri uygun mudur?

   

30.Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur?

   

31.Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?

   

32-Asansör makine dairesi elektrik tesisatı tam ve uygun mudur?

   

AYDINLATMA

   

33.Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir?

   

34.Sabit aydınlatma tesisatı normal midir?

   

35.Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir?

   

36.Kullanılan lambalar güç ve bağlantı yönünden normal midir?

   

ZİL v.b. TESİSAT

   

37.Tesisat genel olarak normal midir?

   

38.Kullanılan transformatör yeterli ve normal bağlanmış mıdır?

   

39.Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır?

   

ANAHTARLAR

   

40.Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?

   

41.Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?

   

42.Faz üzerine mi bağlıdır?

   

PRİZLER

   

43.İletkenin renk ve kesiti normal midir?

   

44.Kullanılan yerleri,yerden yükseklikleri normal midir?

   

45.İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir?

   

46.Topraklamaları normal midir?

   

BUATLAR

   

47.Bağlantıları klemens ile yapılmış mıdır?

   

48.Boru çapları giriş –çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur?

   

49.Kare buat ölçüleri uygun mudur?

   

AG KOMPANZASYON

   

50.Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mı?

   

51.AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli mi?

   

52.AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır?

   

53.AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli mi?

   

54.AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir?

   

55.AG kompansazyon tesislerinde pano kapağında anahtar (sviç) var mıdır?

   

56.AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur?

   

57.AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı?

   

GENEL

   

58.Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?

   

59.Faz,nötr,koruma,topraklama,ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk,kesit,özellik,ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır?

   

60.Bütün sortilere faz,nötr, ve koruma hattı kesintisiz ulaşmakta mıdır?

   

61.Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?

   

62.Tesisatta kullanılan araç,gereç,ve cihazlar ilgili Türk Standartlarına uygun mu?

   

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA)

   

63.(Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır.)

   

DÜŞÜNCELER… ….

 

 

 

 

   

Eki:Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde öngörülen “Binalardaki Topraklama Tesislerinde Yapılacak Gözle Muayene,Denetleme ve Ölçmeye İlişkin Örnek Form”

   
    ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİ

DENETLEYEN

DENETİM KURULUŞU

   (veya MUAYENE EDEN KURULUŞ)

                 MÜHENDİSİNİN

 

ADI SOYADI  :……………………………

ODA SİCİL NO:…………………………..

KAŞE/İMZASI:……………………………

         DENETİM ŞİRKETİ ONAYI  

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ.doc

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort