Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / GÜRÜLTÜ VE YÖNETİMİ DERS NOTLARI İndir

GÜRÜLTÜ VE YÖNETİMİ DERS NOTLARI İndir

GÜRÜLTÜ VE YÖNETİMİ DERS NOTLARI

Prof. Dr. İsmail TORÖZ
İTÜ Çevre Müh. Bölümü
Çevre Görevlisi Eğitim Programı
11.12.2009, Antalya
Tanımlar :
Ses :
(1) Titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile
oluşan ve insanda işitme duygusunu uyaran fiziksel bir olaydır.
(1) Kulağın algılayabileceği basınç değişimi
Akustik : Sesin üretilmesi, yayılması ve algılanması ile ilgili tüm alanları
kapsayan bilime verilen addır.
Gürültü kirlenmesi
Gürültü :
(1) İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen sesler.
(2) İstenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler*.
* Bu tanıma göre, sesin gürültü niteliği taşıması için mutlaka yüksek düzeyde olması gerekmemektedir.
(3) Gelişigüzel yapısı olan bir ses spektrumu olup , subjektif olarak,
istenmeyen seslerdir.
(4) Belirgin bir yapısı olmayan, içerdiği öğelerle kişiyi bedensel ve psikolojik
olarak etkileyebilen ses düzensizliği, veya İstenmeyen ve hoşlanılmayan
sesler.
Darbe Gürültüsü : İki kütlenin birbirine çarpması ile ortaya çıkan
gürültüdür.
Eşdeğer gürültü seviyesi (Leq): Verilmiş bir süre içinde süreklilik gösteren
ses enerjisinin veya ses basınçlarının ortalama değerini veren dBA
biriminde bir gürültü ölçeğidir.
Arka Plan Gürültüsü :
(1) Bir çevrede incelenen gürültü kaynağının dışında diğer kaynakların
aynı anda oluşturdukları sürekli bir fon gürültüsüdür.
(2) (ÇGDYY-2008) Bir çevrede incelenen gürültü kaynağı susturulduğunda
ortamda geriye kalan diğer kaynakların aynı anda oluşturdukları
toplam sesi, ifade eder.
• Çevresel gürültü :
– Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu
trafiği,
– açık alanda kullanılan teçhizat,
– şantiye alanları,
– sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile,
– rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü
dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya
istenmeyen açık hava sesleri. (ÇGDYY-2008)
• Gürültü kontrolü : Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü
niteliğine sahip sesleri,
– kabul edilebilir seviyeye indirmek,
– akustik özelliğini değiştirmek,
– etki süresini azaltmak,
– hoşa giden veya daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek
gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan
işlemler. (ÇGDYY-2008)
Gürültü kirlenmesini diğer çevre kirliliği faktörlerinden ayıran
özellikler :
– Görünmez,
– Kokmaz,
– Kalıntısı yok,
– Birikmez,
– Toprağı ve suyu kirletmez,
– Etkileri küçük, fakat sinsi.
Bu yönüyle de ;
– Kişisel ve toplumsal yaşam kalitesini bozan,
– İnsan sağlığını olumsuz etkileyen,
– Gelecek nesilleri de tehdit eden,
bir kirlenme olgusudur.
İnsan Kulağı Duyma Eşiği
• Genç ve sağlıklı bir insan kulağı 1000 Hertzlik bir sesi 20 μPa (mikropaskal)
civarında duyar ve bu değere insan kulağının duyma eşiği denir. İnsan
kulağının acı duyma eşiği 100 Pascal’lık ses basınç seviyesindedir.
• Acı duyma eşiği kişilere göre farklılık gösterebilmektedir. Acı duyma eşiği
gürültü şiddeti olan 120-140 dB(A) kişilere göre değişmektedir.
• Frekans, ses dalgasının birim zamandaki titreşim sayısıdır ve birimi
hertz’dir (Hz). Sağlıklı insan kulağı 20-20.000 Hz arasındaki sesleri duyar. Bu
bölgeye “İşitilebilir Frekans Aralığı” denir. Bu sınırın altındaki seslere
infrasonik, üstündeki seslere de ultrasonik sesler denir. Konuşma sesi
aralığı da 500-2000 Hz arasında değişir.
• Uluslararası standartlara göre, işitme sistemine zarar veren gürültü düzeyi
100-10.000 Mhz ve 85 ve üzeri dB düzeyidir.
Ses basınç seviyesi veya gürültü seviyesi : Ses yayılması sırasında
değişen atmosferik basıncın denge basıncına göre farkıdır.
Ses basıncı seviyesi (Lp), (ÇGDYY-2008) :Ortamda belli bir noktada
ölçülen ses basıncının, 20×10-6 Pa veya 20 μPa referans ses basıncına
oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla
GÜRÜLTÜ (SES) ŞİDDET BİRİMLERİ
bulunan ve dB cinsinden ifade edilen değeri,
Lp = 10 Log (P/Po)2 = 20 Log (P/Po)
Burada:
Lp = Ses şiddeti seviyesi (dB)
P = Ses basıncı (N/m2)
Po = Referans ses basıncı (TS 187’e göre 2×10-4 N/m2) dir.
• Örnek olarak, yukarıdaki formül kullanılarak
hesaplama yapıldığında ;
• 1 Pa gücündeki bir ses 94 dB,
• 10 Pa gücündeki bir ses 114 dB,
• 20 Pa gücündeki bir ses 120 dB,
• 30 Pa gücündeki bir ses 123,5 dB,
• 100 Pa gücündeki bir ses 134 dB olarak
bulunur. Bu değer acı duyma eşiğine karşılık
gelmektedir.
Şekil.1 Paskal ve Desibel Birimindeki Gürültü Seviyelerinin
Karşılaştırılması

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

12.GÜRÜLTÜ.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort