Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / Hava Kirliliği Ders Notları İndir

Hava Kirliliği Ders Notları İndir

Çevre Uzmanı Eğitim Toplantısı

Antalya  Vogue Hotel

Prof.Dr. Kadir ALP

İTÜ İnşaat Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

kalp@itu.edu.tr

HAVA KİRLENMESİ

1. TANIM

Hava kirlenmesi, temiz yada normal olarak adlandırılan hava bileşiminde yer almayan maddelerin yada normal bileşen konsantrasyonunun üzerindeki maddelerin insan, hayvan, bitki, malzeme ve diğer çevre unsurlarına zarar verebilecek sürelerde hava içinde yer almasıdır.

Normal hava kompozisyonu içinde bulunmayan maddelere ve hava içindeki konsantrasyonunu aşan maddelere de “hava kirletici maddeler” adı verilir.

Tanımda  hava terimi ile çok büyük ölçüde atmosferin deniz seviyesinden 10 km yukarıya kadar olan kısmı kast edilir. Bu mesafe zaman zaman 150-250 m’lere kadar azalabilir ve bu sırada ciddi hasa kirliliği problemleri yaşanır(Şekil 1).

Şekil 1. Atmosferi n Tabakaları

Deniz seviyesinde temiz hava için ortalama özellikler Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Deniz seviyesinde temiz hava bileşimi

Bileşenler

Kimyasal formül

Konsantrasyonlar

% v/v

ppmv

Daimi Bileşenler

Azot

N2

78,084

Oksijen

O2

20,946

Argon

Ar

0,934

Neon

Ne

18,2

Helyum

He

5,2

Kripton

Kr

1,1

Hidrojen

H2

0,5

Nitrözoksit

N2O

0,3

Ksenon

Xe

0,09

 

Değişken Gazlar

Su buharı

H2O

0,01-7

Karbon dioksit

CO2

0,035

350

Metan

CH4

1,5

Karbon monoksit

CO

0,1

Ozon

O3

0,02

Amonyak

NH3

0,01

Azot diosit

NO2

0,001

Kükürt dioksit

SO2

0,0002

Hidrojen sülfür

H2S

0,0002

Temiz hava içinde partiküler maddeler de yer alır ve sis, duman, mist gibi adlar alırlar .  Partikül emisyonları insan faaliyetlerinden(yakıt yakılması, taş ve minerallerin öğütülmesi),  doğal kaynaklardan(volkanlar, rüzgar erozyonu, deniz dalgaları, doğal çürüme olayları), atmosferik reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Bunlar inorganik ve organik yapıda olabildikleri gibi canlı organizmalar da olabilir. Ağır metaller, PAH’lar, yemek tuzu, mikroorganizmalar, mantarlar, virüsler, polenler örnek olarak verilebilir.

Tipik bir temiz ve kirli şehir hava kalitesinin mukayesesi Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2. Temiz ve kirli yerleşim bölgeleri

Kirletici Temiz hava Kirli hava
PM10 10-20 µg/m3 260-3200 µg/m3
SO2 0,001-0,01 ppm 0,02-3,2 ppm
CO2 300-330 ppm 350-700 ppm
CO 1 ppm 2-300 ppm
NOx 0,001-0,01 ppm 0,3-3,5 ppm
T. Hidrokarbonlar 1 ppm 1-20 ppm
T. Oksitleyiciler 0,01 ppm 0,01-1,0 ppm

2.HAVA KİRLETİCİ PARAMETRELER

2.1. Kaynaklarına Göre Hava Kirletici Parametreler

Hava kirletici parametreler kaynaklarına göre  birincil ve ikincil kirleticiler olarak adlandırılırlar.

2.1.1. Birincil(Primer) Kirleticiler

Birincil kirleticiler bir kaynağı olan kirleticilerdir. Bu sınıftaki kirleticiler insan faaliyetlerinden(antropojenik) ve doğal faaliyetlerden(natural) oluşan ve atmosfere verilen kirleticiler olarak ikiye ayrılırlar.

Antropojenik kaynaklı kirleticilere karbonmonoksit(CO), kükürtdioksit(SO2), azot oksitler(NOx), hidroklorik asit(HCl), halojenli organikler(solventler),  petrol kökenli organikler, partiküller örnek olarak verilebilir.Bunlar endüstriden, taşıt araçlarından, yakıt yakılmasından, ısıtma faaliyetlerinden kaynaklanmaktadırlar.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

11.hava kirliliği kadir alp.doc

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort