Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / Çevre ve Atık Yönetimi / İŞLETME OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUKLARI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

İŞLETME OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUKLARI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

İŞLETME OPERATÖRÜNÜN SORUMLULUKLARI ve İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ 

Arıtma tesislerinde , tesisi işleten bakıcı yada görevliye işletme operatörü diyoruz.
1-Yaşadığımız çevredeki içme sularının kalitesi ve güvenliği bu operatöre bağlıdır. Operatör görevini tam biliyorsa daha iyi yapacaktır.
2-Bizim amacımızda operatörün daha iyi bilmesini sağlamaya yardımcı olarak çevremizi ve su kaynaklarımızı korumaya hizmet etmektir.
3- Operatör, tesisi sürekli ve kesintisiz çalıştırırken zamanının önemli bir kısmını tesis ile ilgilenmekle geçirir.
4-Vanaları açıp kapatır, şarteli açıp kapatır , kapak yada kapıları açıp kapatır ,makineleri ve pompaları temizler , numune alıp kontrol eder , kayıtları tutar , ızgara ve filtreleri temizler , tesiste yapılması gereken onarımları önceden belirler , yönetimlere ve kontrol amacıyla gelenlere bilgiler verir.
Bunlar yaparken iş güvenliği ve sağlığı için çeşitli önlemleri almak zorundadır.
5- Arıtma tesislerinde gaz zehirlenmeleri ve patlama tehlikesi göz önünde bulundurmalıdır. Sistemde ateş yakılması ve sigara içilmesi yasaklanmalı ,
6-El ile temas edilen her yer düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
Atıksu arıtma sistemlerinde, işletme personeli ve tesisten sorumlu olan yöneticilerin bilmesi gereken tehlikeler
şunlardır:

1. Kimyasal bir madde olan sıvı klor, gözlerde ve solunum yollarında hasar yapabilir, boğulurcasına öksürme,baş
ağrısı, hatta zehirlenmelere sebep olabilir.
Bu nedenle taşımada dikkat etmek,güneş ışığından uzakta tutarak patlamasını önlemek, el ile temas etmemek gerekir.
2. Konutlardan tesise gelen atıksuları göremiyoruz.Tesise bu atıksular içerisinde kimyasal madde gelebilir ya da çeşitli maddelerin kimyasal reaksiyonu sonucu tesiste zehirli gazlar oluşabilir.
Solunum maskesi ile tesise girilmelidir.Asla ateşle tesise girilmemelidir.
3.) Tüm arıtma tesislerinde yüksek voltajlı enerji kullanımı olduğundan tüm elektrik donanımı güvenli olmalıdır.Makine dairelerinde suya değil neme bile izin verilmemelidir.
4.) Arıtma sisteminin hiçbir kısmına (kapı,kapak,vana,vs.) el ile temas edilmemelidir.Belirli periyotlarda klor ile her taraf dezenfekte edilmelidir.eldivensiz olarak tesise girilmemelidir.
5.) Atıksu sağa sola sıçratılmamalıdır.Sıçramış ise derhal temizlenip kum ile kaplanmalıdır.
6.) Arıtma Tesisi sahasına çocukların girişi önlenmeli ve tesis sahasında asla yemek yenmemelidir. 7.) Tesis sahası gece aydınlatılmalıdır.
8.) Sistem çalışırken bakım ve onarım yapılmamalıdır.
9.) Günlük kontrolleri yapan işletme personeli kontrol sonrası mutlaka duş almalıdır.Ekmek, gazete,vs. dağıtımı yapıyorsa duştan aldıktan sonra yapmalıdır.
AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİNDE SİSTEMDE YAPILACAK KONTROLLER:
A. GÜNLÜK KONTROLLER:
1. Terfi pompasının çalıştığını kontrol et,havalandırma tankına su basmalıdır.
2. Blowerın çalıştığını kontrol et.
3. Geri devir pompasının çalıştığını kontrol et.Havalandırma havuzuna basılan su kadar geri devir olmalıdır.(%75’e 
kadar.)
4. Temiz su pompasının çalıştığını kontrol et.
5. Dozaj pompasının çalıştığını kontrol et.Klor tankını ve yedeğini kontrol et.
6. İşletme defterini doldur.
B. PERİYODİK KONTROLLER:
1. Blowerın yağını(dişli-rulman) kontrol et.(7 günde bir)
2. Blowerın yağını değiştir.140 numara yağ.(90 günde bir)
3. Blowerın kayışlarını kontrol et.(7 günde bir)
4. Kum filtresinde ters yıkama yap.(geri kullanım olduğu süre içerisinde 2 günde 1)
5. Temiz su pompası seviye şamandırasının çalıştığını kontrol et.(5 günde bir)
7. Temiz su pompası salmastra su kaçaklarınıkontrol et.(7 günde bir)
8. Havalandırma tankından şeffaf bir kaba numune al,normal çalışan sistemlerde 30 dakika bekletme süresi sonunda 
tabana çöken aktif çamur,hacmin yaklaşık 1/3’ü olur.Aktif çamur az ise,çamur çürütmeye çamur almayı durdur.Aksi durumlarda çamur çürütmeye çamur alınma miktarını arttır.(7günde bir,işletme defterine yaz)

9. Çökelme havuzu üzerinde oluşabilecek çamur kabarmasını kontrol et,aşırı kabarma varsa sistemden al veya basınçlı su ile dağıtaraka tabana çökmesini sağla.(5 günde bir)
SİSTEMDE OLUŞABİLECEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ
TERFİ POMPASI SU BASMIYOR:
• Vanaların pozisyonunu kontrol et.
• Su seviyesini kontrol et. Su seviyesi düşükse pompasının şamandrası yatık konumdadır.Pompanın çalışması için 
şamandranın dik konumda olması gereklidir.
• Pompanın elektrik bağlantısını kontrol et(fiş-priz)
• Pompanın fanlarında katı madde olup olmadığını kontrol et
• Panodan termikleri kontrol et,termik atmış ise düzelt 
BLOWER ÇALIŞMIYOR:
• Blower zaman saati ile otomatik devreye girip çıkacaktır.Zaman saatinin konumunu kontrol et.
• Termikleri kontrol et. 
DOZAJ POMPASI ÇÖZELTİ BASMIYOR:
• Elektrik bağlantılarını kontrol et.(fiş-priz)
• Depoda klor olup olmadığını kontrol et.
• Pompanın emiş ve basma hattındaki çekvalfleri temizle 
TEMİZSU POMPASI SU BASMIYOR:
• Seviye şamandrasının konumunu kontrol et.

Çözüm:
• Pompanın emiş ve basma hattındaki vanaların pozisyonlarını kontrol et.
• Termikleri kontrol et 
AKTİF ÇAMURUN RENGİ SİYAH ( NORMALDE KAHVERENGİ):
• Blowerın çalıştığını kontrol et.
• Hava vanalarını kontrol et.Çamur havasız kalmış olabilir.
• Çamur miktarını kontrol et.Çamur miktarı fazla olabilir,bu durumda çamur çürütme tankına çamur al.

FAZLA MİKTARDA KÖPÜĞÜN OLUŞMASI:
Olası Neden: Kullanılan deterjan miktarı fazladır.

1.Tanka verilen hava miktarı azaltılır.Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 0.5 mg/L’nin altına inilmemesine dikkat edilmelidir.
2.Basınçlı su tutulur.
Olası Neden: Havalandırma havuzundaki MLSS (askıdaki katı madde) konsantrasyonu 2000 mg/L’den daha
düşüktür.
Çözüm:
1.Çökeltme havuzundaki bütün aktif çamur havalandırma havuzuna geri döndürülür. 2.Terfi pompası kapatılarak sistem bir süre böyle çalıştırılır.
3.Başka tesisten aşı yapılır veya aktif çamur eklenir.
4.Gerekirse azot ve fosfor eklenir.

Olası Neden: Havalandırma havuzundaki MLSS (askıdaki katı madde) konsantrasyonu 2000 mg/L’den daha düşüktür.
Çözüm:
1.Çökeltme havuzundaki bütün aktif çamur havalandırma havuzuna geri döndürülür. 2.Terfi pompası kapatılarak sistem bir süre böyle çalıştırılır.
3.Başka tesisten aşı yapılır veya aktif çamur eklenir.
4.Gerekirse azot ve fosfor eklenir.
HAVALANDIRMA HAVUZUNDA
• Karışım sıvı rengi koyu siyah: Havuzda anaerobik şartların oluştuğunu gösterir.
Sebebi az havalandırma yada uygun olmayan miktarda geri dönüş çamuru demektir.
• Taze gevrek beyaz köpük : Tesisin iyi çalıştığını gösterir bu durumu muhafaza etmek gerekir.
• Çok fazla kabaran beyaz köpük: Beyaz sabunsu köpüğün koyu kalın dalgalı olması çamur yaşının çok az olduğunu ve artık çamur debisinin azaltılarak çamur yaşının arttırılması gerektiğini gösterir. Aynı zamanda deterjan gibi maddelerin fazlalığını gösterir.
• Kalın kirli koyu esmer köpük: Yoğun biraz yağlı ve kirli kahverengiye yakın köpük tabakasının havalandırma havuzunu örtmesi , çamur yaşının fazlalığını gösterir bu durumu gidermek için çamur debisi arttırılarak çamur yaşı azaltılır.

SON ÇÖKELME HAVUZUNDA :
Çıkış suyu berrak ve göze hoş geliyorsa sistem sağlıklıdır.
BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİNDEN ÇIKAN SULARIN İSTENEN KALİTEDE OLMAMASI:
Olası Neden:
• Verilen atıksu miktarının proje debisinden çok fazla olması.
• Atıksuya zehirli madde karışıyor.
• Organik yüklemedeki dalgalanmalar nedeni ile mikroorganizmalar için yeterli besinin mevcut olmaması veya ani 
yüklemeler nedeni ile havalandırma havuzuna mikroorganizmaların tüketeceğinden çok daha fazla miktarda kirletici madde girmesi 
Çözüm: 
1.Atıksuya karışmış olabilecek zehirli madde bulunmalı ve tesise girmesi yasaklanmalıdır. 2.Dengeleme havuzunun çalışma prensipleri gözden geçirilmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır. 3.Organik yüklerin sabitlenmesi için terfi pompasının çalışma aralığı yeniden ayarlanmalıdır. 
HAVALANDIRMA TANKINDA HAVA KABARCIKLARININ ÜNİFORM DAĞILMAMASI
• Olası Neden:
Havalandırma havuzundaki difüzörlerden bir veya birkaçının tıkanması ya da hava vanalarının gerektiği kadar açılmaması.

• Çözüm:
1.Vanalar ayarlanır. 
2.Sonuç alınmazsa havuz boşaltılır ve difüzörler temizlenir.
ÇÖKELTME HAVUZU ÇIKIŞ SAVAĞINDA FLOKLAR GÖRÜLMESİ VE TAM KARIŞIMLI SIVININ ÇÖKELME KARAKTERİSTİKLERİNİN İYİ OLMAMASI:
• Olası Neden:
Havalandırma havuzunda oluşan flokların yeterince büyük ve ağır olmaması
• Çözüm: 
1.Akm kontrol edilmelidir. 
2.Toksik madde olmadığına kanaat getirilirse,çamur çürütme havuzuna giden geri devir hattı komple açılır ve havalandırmaya giden hat kapatılır.

3.Mümkünse havalandırma havuzuna geri dönen aktif çamur sodyum hipoklorit çözeltisi ile klorlanır.(5-6 mg/L) 4.Havalandırma havuzuna giren atıksu miktarı azaltılarak,katı madde yüklemesi düşürülür.
ÇÖKELTME TANKINDA ÇÖKMESİ GEREKEN ÇAMUR YÜZÜYOR:
Olası Neden:
Havalandırma havuzunda düşük Ph ve çözünmüş oksijen değerlerinden dolayı filamentli mikroorganizma üremesi
Çözüm:
Ph değeri 6.8’den, çözünmüş O2 değeri de 0.5 mg/l’den az olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

2. Havalandırma tankından alınan sıvıda çökebilir katı madde analizi uygulanmalı ve bir mezür ile çöken floklarla üst suyu arasındaki yüzeyin hareketi takip edilmelidir.
3. Geri dönen çamur miktarı ölçülmelidir.
4. NO3 ve NO2 analizleri yapılmalıdır.
5. Havalandırma tankına giren organik yük azaltılmalıdır.
6. Bulunabilirse daha önceden bir süre havalandırılan çürütülmüş aktif çamur havalandırma havuzuna verilmelidir.
7. Bir uzmana danışarak,havalandırma havuzuna kireç kaymağı ile aluminyum sülfat ilave edilmelidir.
8. Havalandırma tanklarına geri dönen çamur,5-6 mg/l klor çözeltisi eklenerek klorlanmalıdır.
9. Havalandırma havuzundaki difüzörlere giren hava azaltılmalıdır ve çökeltme havuzundaki çamurun bir kısmı 
havalandırma havuzuna verilmelidir.Bu işlemler sırasında havalndırma havuzundaki çamur yaşı azalırken nitrifikasyon 
duracaktır.
10.Havalandırma havuzuna geri dönen çamur miktarı arttırılmalı veya tüm çamur geri döndürülmelidir.
11.Mikroorganizmalar için gerekli besinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve gerekirse azot ve fosfor ilave edilerek, 
filamentli organizmaların üremeleri durdurulmalıdır 
TEMİZ SU HAVUZU ÇIKIŞ SUYU SEPTİK BİR KOKU TAŞIYOR: 
• Çözüm:
1. 2.
Hidrafor veya deşarj pompasının seviyesinin yeniden ayarlanarak, arıtılan suyun fazla bekletilmeden temiz su havuzundan uzaklaştırılması
Temiz su tankına bir hava hattı çekilmesi
DENGE DEPOSU
Sorun : Denge pompası sürekli çalışıyor,su bitse de durmuyor veya su seviyesi yükseliyor pompa yine de çalışmıyor.

• Çözüm:
Pompa şamandırasında sorun var,şamandıra alt veya üst seviyede takılmış kalabilir.Şamandıra oynatılarak pompanın
çalışması/durması sağlanır, veya şamandra bozulmuştur,değiştirilmelidir.
• Çözüm:pompanın fanı tıkalı veya fan yerinden çıkmış olabilir.Temizlenmeli veya fan yerine takılmalıdır.
• Sorun :pompa sürekli termik attırıyor.
• Sorun :pompa çalışıyor ama su basmıyor.
• Çözüm:pompa emiş yapamıyor veya pompa arızalı(yanmış) olabilir.Emiş engeli düzeltilmeli veya yanmış ise pompa tamir(sarım yapılmalı) edilmelidir. 
** Bu sorunların ana nedenleri,denge tankına iri katı maddelerin(poşet,pet şişe,tahta,kağıt parçası,havlu) gelmesidir. Denge deposu temizlenmeli arıtmaya sadece atıksu gelmesi sağlanmalıdır.
• Sorun:Denge deposunda koku var.
• Çözüm:Terfi pompasının çalışma periyodu düzenlenmeli,daha kısa aralıklarla çalışması için şamandıra seviyesi 
ayarlanmalıdır.
• Sorun:Denge tankına gelen atıksularda artış.
• Çözüm:Düzensiz su kullanımı,kanalizasyon hatlarına yer altı sularının sızması,oturulmayan binalarda açık kalmış vana veya su kaçakları olması.Sorunlar giderilmelidir.

KLOR POMPASI
• Sorun :Klor pompası çalışıyor,klor atmıyor.
• Çözüm:Klor kabı boşalmış olabilir,emiş borusu hava yapmış olabilir.Emiş borusu veya filtresi tıkanmış olabilir.Pompa diyaframında arıza veya tortu olabilir.Klor kabı her zaman sıvı klor ile doldurulmalı,havası alınmalı,sık sık emiş filtresi temizlenmeli, pompa diyaframı temizlenmeli,tüm işlemlerden sonra pompa verimli değil ise değiştirilmelidir.
• Sorun :Klor pompası çalışmıyor.
• Çözüm:pompa kapalı olabilir,açılmalıdır.Pompanın çalışması başka bir ekipmanın çalışmasına bağlı olabilir.(deşarj pompasına veya giriş terfi pompasına).Bağlı olduğu ekipmanın çalıştırılması ile klor pompasının çalışması kontol edilmelidir. 
***ekipmanların termik veya sigorta attırmaları,voltaj oynaması ekipman arızasını gösterir.Gerekli önlemi alıp bakımlarını yaptırmalıyız.
Hazırlayan 
Selçuk KOÇ 
Makina Mühendisi 
Altes Havuz Arıtım Mühendisliği

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort