Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / Elle ve Mekanik Yük Taşıma / Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

ONBİRİNCİBÖLÜM

Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 486 –

Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik
araçlar kullanılması esastır.
Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.
Madde 487 –
Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takozlar,
kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.
Madde 488 –
Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üze
rinde yürütülerek
taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.
Madde 489 –

İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını
güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve
çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir.

Madde 490 –

Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir,1 torba eksik konularak istif edilecektir.

Madde 491 – 

Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için, kesilmiş
keresteler, yerden yüksekte
yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına,uçları geçitleri
kapamayan latalar atılacaktır.
Madde 492 – 

Çubuk ve borular, uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde,
kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.
Madde 493 – 

Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından, bu maddelerin
mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları, uygun ızgaralarla kapatılacaktır.
Madde 494 – 

Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin girmesi gerektiğinde, her
işçiye, ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet kemeri verilecek ve silo ağzında sürekli olarak görev
li biri şçi bulundurulacaktır.
Madde 495 – 

Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların sahanlık vesabit dik veya yatık
merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır.
Madde 496 – 

Yanabilen kuru maddeler
in döküm halinde depolandığı silolar ateşe dayanıklı
maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır.
Madde 497 – 

Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde,
yığınların dip tarafında, bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir.
Madde 498 – 

Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek
nitelikte olduğu hallerde, yükleme, boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınacaktır.

Ekli dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

isci_sagligi.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort