Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / Su ve Atıksu Arıtımı Ders Notları İndir

Su ve Atıksu Arıtımı Ders Notları İndir

Su ve Atıksu Arıtımı Ders Notları

Prof. Dr. Halil Hasar

Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

1. Giriş 

Kentsel alanlardan kaynaklanan atıksular iki sınıfa ayrılır: evsel ve endüstriyel atıksular. Kentlerde, evsel atıksuları toplamak amacıyla inşa edilmiş kanalizasyon şebekelerine çoğu durumda ön arıtmadan geçmiş endüstriyel atıksular da verilmektedir. Endüstriyel atıksuların debi değeri küçük olsa da, içerdikleri kirleticiler bakımından evsel atıksu karakteristiğini değiştirip hem kirletici çeşitliliğini hem de konsantrasyonlarını arttırırlar. Genellikle bu istnmeyen bir durum olup merkezi kensel atıksu arıtma tesisleri üzerinde negatif etkilere sahip olurlar. Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksular, eğer hiç veya yeterli derecede arıtma yapılmadan alıcı ortama verilirse çeşitli problemlere neden olurlar. Bu problemler;

  • Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek tatlı su kaynaklarının organik madde ve nütrientler ile yüklenmesi,
  • haliçler ve kıyı sularını kirletmeleri,
  • içme suyu temini amaçlanan yüzeysel tatlı sularının kirlenmesi,
  • Sulama amaçlı yüzeysel suların kirlenmesi
  • Dolaylı olarak yer altı sularının kirlenmesi

Yukarda ifade edilen problemlerin etkileri hem canlı hem de cansız varlıklar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Örneğin, atıksularda bulunabilecek kanserojenik mikrokirleticilerin besin zincirine müdahil olarak insalara ulaşması olası etkenlerden biridir. Yüzeysel suların kirlenmesi ile bir göl veya nehirdeki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalması, o ortamda yaşayan canlıların ölümüne ve ekolojik yapısının bozulmasına yol açacaktır. Bunun gibi birçok nedenden dolayı, atıksular alıcı ortama verilmeden önce arıtma sistemleri ile arıtılmak zorundadır. Arıtma işlemi, herhangi bir ortamda mevcut olan kirleticilerin uzaklaştırılması veya az zararlı/zararsız ürünlere dönüştürülmesi işlemidir. Su arıtımı; içme suyu olarak kullanılacak olan yer altı veya yüzeysel suların içilebilir hale getirilmesi işlemidir. Atıksuların arıtımı ise, çeşitli aktiviler sonucunda farklı amaçlar için kullanılan suların alıcı ortama verilmeden önce çeşitli mühendislik işlemleri uygulanarak bünyesinde bulunan kirleticilerin giderilmesi veya zarasız ürünlere dönüştürülmesidir. Atıksu arıtma yöntemleri, atıksu karakteristiğine göre çok değişken olabilmektedir. Atıksuların, Su Kirlenmesi Kontrolü Yönetmeliğindeki ilgili deşarj standartlarını sağlayacak şekilde, uygun bir arıtma sistemi ile arıtılmaları gerekmektedir.

Su kaynaklarının giderek azalması nedeniyle, arıtılan atıksuların yeniden kullanılma alternatifleri değerlendirilmelidir. Kaynakta azaltma, endüstrilerde temiz üretim teknolojilerinin kullanılması gibi atık azaltıcı tedbirler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

4.Su ve Atıksu Arıtımı.doc

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort