Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Ders Notları

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Ders Notları

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Ders Notları

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları
Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ
Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT
Arş.Gör. Hasan Köseoğlu
Arş.Gör. Ş.Şule Bekaroğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Çevre Mühendisliği, Isparta
Aralık 2009
2/63
Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit
Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı
Ders Notu, Aralık 2009
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 2
1. Membran Prosesleri 4
1.1 Genel Bilgiler 4
1.2. Membranın Tanımı 4
1.3. Membran Hazırlanmasında Kullanılan Materyaller ve Bazı Metodlar 5
1.4. Membranların Sınıflandırılması 5
1.4.1. Basınç Tahrikiyle Yapılan Membran Prosesleri 6
1.4.2. Elektrik Tahrikiyle Çalışan Membran Prosesleri 9
1.5. Akım Türleri 10
1.6. Membranların Yapısı 10
1.7. Membran Modül Konfigürasyonları 11
1.7.1. Tübüler Membranlar 11
1.7.2. Hollow Fiber Modülleri 12
1.7.3. Plaka ve Çerçeve Modüller 13
1.7.4. Spiral Sarım Süzücüler 13
1.8. Akı, Su Kazanımı, Rejeksiyon 16
1.9. Membran Kirlenmesi/Tıkanması 16
2. Membran Biyoreaktörler (MBR) 18
2.1. Genel Membran Biyoreaktör Tanıtımı 18
2.2. Tasarım ve İşletim Parametreleri 20
2.3. Membran Konfigürasyonları 21
2.4. MBR’ların Konvansiyonel Sistemlere Göre Avantajları 22
2.5. MBR’ların Genel Dezavantajları 23
2.6. MBR’larda Çıkış Suyu Kalitesi 23
2.7. Membran Kirlenmesi/Tıkanması 24
2.8. Membranların Temizliği 25
3. İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) 27
3.1. Genel Bilgi 27
3.1.1. İOP Verimini Etkileyen Su Kalitesi Parametreleri 28
3.2. İOP’lerin Sınıflandırılması 28
3.2.1. Hidrojen Peroksit/Ozon 29
3.2.2. UV Sistemleri 29
3.2.2.1. Ozon/UV 29
3/63
Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit
Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı
Ders Notu, Aralık 2009
3.2.2.2. Hidrojen Peroksit/UV Radyasyon Prosesi 29
3.2.3. Kavitasyon 29
3.2.4. TiO2/UV 29
3.2.5. Fenton Tabanlı İOP 29
3.3. Su ve Atıksu Arıtımında Uygulamaları 31
4. Ultraviyole Işını (UV) ile Dezenfeksiyon 32
4.1. Özet Bilgi 32
4.2. Giriş 32
4.3. UV Radyasyonu Kimyası 33
4.4. Proses Değişkenleri 35
4.5. Mikrobiyal İnaktivasyon Mekanizmaları 37
4.6. Mikrobiyal Yeniden Aktivasyon (reaktivasyon) 38
4.7. Dezenfeksiyon Etkinliği 39
4.8. UV Radyasyonu Üretimi 40
4.9. UV Dezenfeksiyon Teknolojileri 40
4.10. UV Reaktör Dizaynı 44
4.11. İşletim Esasları 45
5. Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı 47
5.1. Neden Geri Kullanım 47
5.2. Geri Kullanım Alanları 48
5.3. Geri Kullanımı Sınırlandıran Faktörler 49
5.3.1. Su Temini ve Talebi 50
5.3.2. Su Kalitesi 50
5.4. Zirai Sulama Alanında Geri Kullanım İçin Mevcut Mevzuatlar 53
6. Kaynaklar 58
4/63
Doç.Dr. Mehmet Kitiş, Yrd.Doç.Dr. Nevzat Ö. Yiğit
Su ve Atıksu Arıtımında İleri Arıtma Teknolojileri- Arıtılmış Atıksuların Geri Kullanımı
Ders Notu, Aralık 2009
1. Membran Prosesleri
1.1. Genel Bilgiler
Membranlar ayırma ve saflaştırma işlemleri için kullanılırlar. Membran prosesleri de
ayırma işlemleri olarak isimlendirilebilir. Membran prosesleri fiyat ve arıtma etkisi
bakımından hızlı bir şekilde su ve atıksu endüstrisinde kendini kabul ettirmiştir.
Günümüzde hızla gelişmekte olan polimer endüstrisi membran teknolojilerini çok daha
rekabetçi hale getirmektedir. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar membran prosesleri
az bilinmekteydi. Bugün ise Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından en iyi
arıtma teknolojilerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Membran prosesinin içme
sularında geniş ve çeşitli uygulama alanları mevcuttur. İçme suları için yüksek kalitede
ürün vermektedir. Membran prosesleri atıksu arıtımı, içme sularının uygun kaliteye
getirilmesinin yanı sıra hafif tuzlu suların ve deniz sularının tuzsuzlaştırılmasında da
kullanılır. Bu yöntem ucuz su kaynaklarının bulunmadığı hallerde kullanılır. Çünkü
yüksek maliyetlidir. Son zamanlarda membran prosesleri yumuşatma ve organiklerin
gideriminde de kullanılmaktadır. Sonuç olarak membran proseslerinin önemi
anlaşılmaya başlanmış ve her geçen gün yeni uygulama alanları bulmuştur.
Membran proseslerinin ana hatlarıyla uygulama alanları:
• Su (ham su) arıtımı
• Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı ve geri kullanımı
• Hafif tuzlu sulardan ve deniz sularından tuz giderilmesiyle içme suyu elde edilmesi
• Yumuşatma ve organiklerin giderimi
• Endüstriyel proses suyu eldesi
Membran proseslerinin kullanıldığı başlıca endüstri alanları ise şunlardır: Kimya,
petrokimya, çevre, eczacılık, ilaç, gıda, günlük gıdalar, meyve konsantresi, kağıt, tekstil,
elektronik endüstrisi ve benzeri endüstriler. Mevcut uygulamalar arasında aşağıdaki
alanlar ilk akla gelenler arasındadır:
1) İnsan kanının saflaştırılması (temizlenmesi) için diyaliz (yapay böbrek)
2) İçme suyu üretmek için tuzlu sulardan suyun arıtılması olan elektrodiyaliz
3) Deniz suyunun desalinasyonu için ters osmoz
4) Peynir, kazein, peyniraltı suyu ve sütten büyük protein moleküllerinin konsantre
edilmesi için ultrafiltrasyon
5) Eczacılık ve medikal ürünlerin, bira, şarap ve meşrubatların sterilizasyonu için
mikrofiltrasyon
1.2. Membranın Tanımı
Bir membran aynı zamanda diğer başka faktörlerde etkili olduğu halde maddelerin
kabaca moleküler büyüklüklerinin baz alınarak ayrılmalarını sağlayan bir araçtır. Ayrıca
yüklü parçacıkların üzerinden geçişini düzenler ve böylece bir elektrik potansiyelin
oluşması için gerekli şartları oluşturur. Bir membran prosesinde iki fazı fiziksel olarak
ayıran üçüncü bir faz olan membrana ihtiyaç vardır. Membran iki faz arasında bir ara
fazdır. Bir membran prosesinde iki faz arasına yerleştirilen membran fazı, bu iki faz
arasındaki kütle değişimini kontrol eder. Bir membran ayırma prosesindeki fazlar
karışımlardır. Bu sebeple ayırma prosesinde karışımdaki bileşenlerden birisinin
diğerlerine tercihen değişimine izin verilir. Dolayısıyla membran diğer bileşenlere karşı
seçici davranır. Bu yüzden bir faz bileşenlerden birisi bakımından zenginleşirken diğer
fazda ise hızla azalır. Bu açıklamalar kapsamında membran prosesini, bir bileşenin

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

5.Ileri aritma teknolojileri_ders notu_Cevre gorevlisi egitimi_Aralik 09_M.Kitis.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort