Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / SU VE ATIKSU NUMUNE ALMA ESASLARI Ders Notları İndir

SU VE ATIKSU NUMUNE ALMA ESASLARI Ders Notları İndir

SU VE ATIKSU NUMUNE ALMA ESASLARI

 Yrd. Doç. Dr. Yusuf SAATÇI

Fırat Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

2009- Elazığ

İÇİNDEKİLER

1.  GİRİŞ………………………………………………………………………………….                        2

2. NUMUNE ALMA TECHİZATLARI…………………………………………………           2

2.1. Elle Numune Alma………………………………………………………………….. 2

2.2. Otomatik Numune Alma……………………………………………………………… 3

3.  NUMUNE ALMA TİPLERİ………………………………………………………….            3

3.1. Anlık numuneler…………………………………………………………………….  3

3.2.      Kompozit Numuneler……………………………………………………………… 3

3.2.1.      Zaman ağırlıklı kompozit numuneler…………………………………………….  3

3.2.2. Akış ağırlıklı kompozit numuneler………………………………………………..   3

4. NUMUNE ALMA SIKLIĞI……………………………………………………………           5

4.1. Kimyasal Analizler için Numune alma Sıklığı………………………………………  5

4.2. Analizler için Numune alma Sıklığı…………………………………………………  5

  1. NUMUNE ALMA ŞEKİLLERİ………………………………………………………           6

5.1. Kimyasal Analizler için Numune Alma……………………………………………… 6

5.2.  Bakteriyolojik Analizler için Numune Alma………………………………………..  7

  1. KAYNAKLARINA GÖRE NUMUNE ALMA ŞEKLLERİ…………………………          8

6.1. Çeşmelerden Numune Alma………………………………………………………… 8

6.2. Su Kaynağından Numune Alma…………………………………………………….. 9

6.3. Dere, Göl veya Nehirden Numune Alma…………………………………………… 9

6.4. Kaptaj, Depo, Drenaj veya Sarnıçtan Numune Alma……………………………….  9

6.5. Kuyulardan Numune Alma………………………………………………………….  9

6.6. Plajlardan Numune Alma……………………………………………………………  10

6.7. Evsel ve Endüstriyel Atıksulardan Numune Alınması……………………………… 10

7.    NUMUNELERİN TAŞINMASI VE KORUNMASI…………………………………          11

KAYNAKLAR………………………………………………………………………….. 13

 

 

 

 

 

1.  GİRİŞ

Bir kalite sisteminin güvenilirliği sistemdeki en zayıf halkaya bağlıdır. Su kalitesinin sağlanması açısından en zayıf halkayı numune alımları oluşturmaktadır. En iyi ekipmanların kullanıldığı laboratuar metotları da dahil olmak üzere, numune alımları sırasında yapılan hataları düzeltebilecek metot mevcut değildir. Numune alımları sırasında yapılan hatalar, analiz hatalarının %80’ini açıklamaktadır ve bu hatalı sonuçlar yanlış yorumlamalara yol açmaktadır. Analiz sonrası verilen kararlar hatalı ise, bu hatalar sağlık, ekonomik ve medyatik açıdan birçok ciddi sonuç doğurabilir. Dolayısıyla analizlerin ne amaçla talep edildiklerinin bilinmesi zorunludur.

Numune alımları sırasında numunenin alım yeri, zamanı, alım biçimi, alanda yapılan hazırlık çalışmaları, alanda yapılan analizler, seçilen şişenin tipi, alınacak numu miktarı, numunenin saklama koşulları, ve süresi gibi birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır.

Numune alımı, sonradan su numunesi üzerinde laboratuar tarafından yapılacak bütün analizlerin geçerlilik ve temsil özelliği açısından önemlidir. Numune alımı, suyun kalitesi ile ilgili ön bir fikir verir. Su numunesi alımı oldukça basit bir işlemmiş gibi görülebilir. Fakat temsil özelliğine sahip bir numunenin alımı ve analiz anına kadar bütünlüğünün muhafaza edilmesi çok önemlidir.

Temsil özelliğine sahip bir numunenin alımı, sahada ölçüm alan numune alma araçları, numune kapları ve muhafaza malzemeleri, uygulanan numune alım metotlarıyla, taşıma ve stoklama şartlarıyla ilgili özel talimatlar gerektiren karmaşık bir işlemdir.

Bir numune alım noktasından birçok numune alınmış ise bu suyun kalitesiyle bir ön bilgi verebilir. Sonuçların izlenebilirliği aynı zamanda olası kimyasal risklerin tanımlanmasına yardımcı olur.

 

2. NUMUNE ALMA TECHİZATLARI

 

2.1. Elle Numune Alma

Atıklardan numune alma için en basit teçhizat, uygun uzunlukta saplar takılmış olan kova, kepçe veya geniş ağızlı şişeden ibarettir. Hacim 100 ml den az olmamalıdır. Kompozit numunelerin hazırlanması için elle alınmış numuneler kullanılıyorsa kova, kepçe veya şişenin hacmi iyi belirlenmeli ve ± %5 doğruluk sınırları içerisinde olduğu bilinmelidir.

Elle numune alma teçhizatı numuneler üzerinde bilahare gerçekleştirilecek olan analizleri etkilemeyecek inert bir maddeden yapılmış olmalıdır.

Numune almaya başlamadan önce, malzeme deterjan ve su ile veya teçhizat imalatçısı tarafından önerildiği şekilde temizlenmeli ve sonunda su ile durulanmalıdır. Numune alma teçhizatı, bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla atıksu akımlarından numune alınması için kullanılmadan önce yıkanmalıdır. İncelenen analizler deterjan türünden maddeler ise temizlemeden sonra durulamaya özel itina gösterilmelidir.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

3.Su ve Atıksu numune alma aralık.doc

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort