Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Çevre Görevlisi Sınav Hazırlık Eğitim Notları / TOPRAK KİRLENMESİ DERS NOTLARI İndir

TOPRAK KİRLENMESİ DERS NOTLARI İndir

TOPRAK KİRLENMESİ DERS NOTLARI

Hazırlayan
Prof.Dr. İsmail TORÖZ
12.12.2009 – Antalya
İÇİNDEKİLER
1- TOPRAK KİRLİLİĞİ …………………………………………………………………………………………………… 1
1.1 Tanımlar ………………………………………………………………………………………………………… 1
1.2 Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar Ve Kirleticiler ……………………………………………. 1
1.3 Kirlenmiş Bir Toprakta Kirleticiler İçin Doğal Giderim Prosesleri ………………………………… 2
1.4 Toprak Kirliliğinin Etkileri ………………………………………………………………………………….. 5
1.5 Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler …………………………………………. 7
2- ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAK UYGULAMALARI ………………………………………………………. 7
3- KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN TEMİZLENMESİ ………………………………………………………………….. 8
4- YASAL DURUM ………………………………………………………………………………………………………. 9
5- KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………………………………… 11
TOPRAK KİRLENMESİ
1
1- TOPRAK KİRLİLİĞİ
1.1 Tanımlar
Toprak1 Kirliliği : (1) Toprağın, insan etkinlikleri sonucu olusan çesitli bilesiklere
bulastırılmasını takiben, toprakta yasayan canlılar ile yetisen ve yetistirilen bitkilere veya bu
bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde anormal
fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal materyalin toprağın özümleme
kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim kapasitesinin düsmesidir (TKKY, 2005).
(2) Doğal toprak yapısında, insan kaynaklı kimyasallar veya diğer
değisiklikler ile meydana gelen bozulmadır.
1.2 Toprak Kirliliğine Neden Olan Kaynaklar Ve Kirleticiler
Toprak, temas halinde olduğu su ve hava ortamlarında bulunan kirletici maddeler için nihai
depolama yeridir. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin tasıyıcı bir bileseni olup,
kalitesindeki değisim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin verimliliğini doğrudan
etkiler. Bu nedenle, toprağın hangi kaynaklar tarafından ve hangi bilesenler (özellikle hangi
kimyasallar) ile kirletilebileceğinin bilinmesi, alınacak tedbirlere karar verilmesi noktasında
önem tasımaktadır.
Toprak kirlenmesine neden olabilecek kaynaklar arasında baslıca ;
• yer altı depolama tanklarından sızmalar,
• pestisit uygulamaları2,
• kirlenmis suların yer altı tabakalarına sızması3,
• petrol ve yakıt dökülmeleri,
• düzenli depolama tesislerinin sızıntı suları,
• endüstriyel atıkların doğrudan toprağa atılması4,
sayılabilir.
Bunların yanı sıra, tarım arazilerinin yakınından geçen karayollarından dolayı egzoz gazları5,
yerlesim yerlerinden çıkan atıkların kontrolsüz sekilde araziye atılmaları, tarımsal sahalarda
1 Toprak : Minerallerin ve organik artıkların parçalanarak ayrısması sonucu olusan, yeryüzünü ince bir tabaka
halinde kaplayan, canlı doğal bir kaynak (TKKY, 2005).
2 Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve asırı kullanımı sonucu, toksik maddelerin toprakta birikimi artmakta ve
doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır.
3 Yerlesim alanlarından çıkan çöplerin bosaltıldığı alanlar ile kanalizasyon sebekelerinin arıtılmaksızın doğrudan
toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir.
4 Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir.
5 Egzoz gazları, ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kursun ve kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya
yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır. Geriye kalanı ise, rüzgarlar ile
uzak mesafelere tasınmakta ve yağıslarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

13.Toprak-metin-pdf-121209.pdf

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort