Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Tehlikeler ve Kontrol Yöntemleri / İş Ekipmanlarında Emniyet / YÜKSEK BASINÇLI TÜPLERİN DEPOLANMASI,ISIL İŞLEM,YANGIN,GENEL EMN

YÜKSEK BASINÇLI TÜPLERİN DEPOLANMASI,ISIL İŞLEM,YANGIN,GENEL EMN

YÜKSEK BASINÇLI TÜPLERİN DEPOLANMASI,ISIL İŞLEM,YANGIN,GENEL EMN

KAYNAK İŞLERİ
Madde 1 – Kaynak yapmaya başlamadan önce her seferinde kaynak cihazı ile cihazın herhangi bir yerinde bozukluk, ek yerlerinde hasar, gaz ve elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.
Madde 2 – Kaynak makinasının kabloları sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanacaktır.
Madde 3 – Topraklama ucuna topraklama kablosu bağlanacaktır.
Madde 4 – Dönüş kablosu veya topraklama kablosu kaynak yapılacak parçaya bir topraklama klemensi ile sıkı bir şekilde bağlanacaktır.
Madde 5 – Besleme kablolarının kısa olmasına özen gösterilecek ve rulo halinde iken kullanılmayacaktır.

 

Madde 6 – Kaynak atölyelerinde kaynak masası alttan hava emişli olarak donatılarak tesis edilmiş olacak ve kaynak parçaları ile kaynak ışığını geçirmeyen paravanlar kullanılacaktır.
Çalışan kişi işe uygun önlük, tozluk, eldiven, ayakkabı, gözlük veya maske ile korunacaktır.
Madde 7 – Çalışma ortamı dar bir yerde ise veya boyalı demirler üzerinde çalışma yapılıyorsa, çalışma ortamı iyice havalandırılacak veya maske takılacaktır.
Madde 8 – Yağlı bir ortamda veya makine yağları ile çok kirlenmiş elbiselerle kaynak yapılmayacaktır.
Madde 9 – Kaynak işleri sırasında havayı temizlemek için oksijen kullanılmayacak, bunun yerine geniş çaplı bir havalandırma yapılacaktır.
Madde 10 – Kapalı kaplar içinde çalışırken kaynak makinesi dışarıda bir yardımcının gözetiminde bırakılacaktır. Ortam iyice havalandırılacak ve gerektiğinde kaynakçıya hava beslemeli maske kullandırılacaktır.
Madde 11 – İçinde parlayıcı ve uçucu maddeler bulunan kaplar üzerinde kaynak işlemi yapılmayacaktır.
Madde 12 – Oksi-asetilen kaynağı ile kesme işlemi yapılırken kesme yönü oksi-asetilen tüp grubuna doğru olmayacaktır.
Madde 13 – Kaynak makinası üzerinde yapılacak değişiklikten önce elektrik kesilecektir.
Kaynak makinelerinin temizlenmesi, tamiri, bakım veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında makinelerin elektrik tesisatı ile irtibatı kesilecektir
Madde 14 – Oksijen gazı ile yağlı maddelerin temasına kesinlikle mani olunacaktır.
Madde 15 – Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında kaynak yapılmayacaktır.
Madde 16 – Kaynak yapılan yerlerde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka (ayrı cins olsa bile) gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.
Madde 17 – Manometreler sağlam olacaktır.
Madde 18 – Hortum ve hortum bağlantıları sağlam olacaktır.
Madde 19 – Kullanılan gaza göre hortum seçilecek ve renkleri belirlenecektir.
Madde 20 – Kıvılcım ve maden parçacıklarının fırlamasına karşı gözlük takılacaktır.
Madde 21 – Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme aleti kaynak yerinin yakınında bulundurulacaktır.

 

 

 

TÜPLER
Madde 22 – Tüplerde kullanılan gazlar şunlardır:
-Alternatör soğutulmasında: Hidrojen
-Yangın söndürmede: Karbondioksit, Halon
-Basınç altına alma ve transformatörlerin yanmalarına karşı :Azot

-Soğutma suyunda :Klor
-Kaynak ve kesme işlerinde :Oksijen, Argon ve yanıcı gaz olarak propan, hava gazı, bütan gazı vs. dir
-(GİS) Gaz İzoleli Sistem ve Kesicilerde
:SF6 (Kükürt Hekzaflorür).

 

 

Madde 23 – Tüplerin işaretlenmesi :Tüpler nizami renklerle birbirinden ayrılırlar.
-Oksijen Tüpü : Mavi
-Asetilen Tüpü : Sarı
-Azot Tüpü : Yeşil
-Hidrojen Tüpü : Kırmızı
-Basınçlı Hava : Açık Mavi
-Karbon Gazı : Kırmızı
-Klor : Gri
-Propan : Gri

 

Madde 24 – Gaz Tüplerinin Stok Edilmeleri:
1-Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde tutulacaktır.
2-Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış biçimde stok edilecektir.
3-Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek, tüp depoları sürekli havalandırılacaktır.
 

 

 

 

Madde 25 – Tüplerin El ile Taşınması:
1-Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde özel kancalar kullanılacak veya tüpe dibi üzerinde daireler çizdirilecektir.
2-Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda, tüpler bağlanacak ve arabaya sağlam bir biçimde yerleştirilecektir.
3-Valfların zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılacaktır.
4-Tüpler, aşındırıcı ve yakıcı (Korozif) maddelerden korunacaktır.
5-Tüpler, taşınma sırasında yerde sürüklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktır.
6-Tüpler, güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmayacaktır.
7-Tüpler, destek, rulo veya takoz olarak kullanılmayacaktır.
8-Tüpler, dik ve sıkı bir biçimde bağlanacak veya bir araba ya da destek üzerinde eğik tutulacaktır.
9-Uzun süren bir çalışma sonunda tüplerin valfları kapatılacaktır (Üfleçte açık kalabilir).
10-Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının gevşetilip, gevşetilmediği kontrol edilecektir.
11-Normlanmış renkler uygulanacaktır.
12-Özel irtibatlar kullanılacak, bu irtibatlar manşonlarla tespit edilecek, bağ veya takviye çemberi ile tutturulacaktır.
13-Tüpler normal kullanımların dışında kullanılmayacaktır.
14-Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler üzerinde bakım işleri ve boyama yapılmayacaktır.
15-Oksijen tüpü vanaları ve şaloma muslukları yağlanmayacak ve yağlı paçavralarla açıp kapanmayacaktır.
16-Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmayacaktır.
17-Tüplerdeki kaçaklar güneş ve ısıya olduğu gibi korozif maddeler ile şokların etkisi altında bırakılmayacaktır.
18-Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmeyecektir.
19-Oksijen gazı, malzemeyi temizlemek ve üflemek için kullanılmayacaktır.
20-Oksijen gazı, dizel motorları çalıştırmak için kullanılmayacaktır.
21-Yangın halinde ve yangın söndükten sonra ısıtılan asetilen tüpü bol su ile uzun bir süre ıslatılarak soğutulacaktır.
22-Alçak basınçta gaz çıkışını hızlandırmak için asetilen tüpleri ısıtılmayacaktır.
23-Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmeyecektir.
Madde 26 – Oksijen asetilen vb. kaynak işlerinde kullanılan basınçlı tüplerin, ilgili ve yetkili firmasına periyodik basınç testi yaptırılacaktır. Test föyleri ünitelerde muhafaza edilecektir.
Madde 27 – Kaynak tüpleri üzerinde test tarihi, test basıncı, ağırlığı vb. değerler bulunacaktır.

Elektrik çarpmasına karşı alınması gereken önlemler;
• Kaynak ve kesme şartlarına bağlı olarak uygun boşta çalışma gerilimine sahip kaynak ve kesme makinesi kullanılmalıdır.
• Vücudun herhangi bir yeri gerek makinenin kutupları, gerekse makinenin kutbu (elektrod) ile iş parçası arasına girmemelidir. Bunun için kaynak pensesinin iyi izoleli olması, kaynak kablolarının makineden kaynak yerine gidişinin kazaya meydan verecek şekilde olmaması gerekir.
• Kaynak işleminde kullanılacak ekipmanların kurulumu, çalıştırılması ve hatta bakım işleminden önce kullanım kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Tüm kurulum, çalıştırma, bakım ve tamir işlemleri yalnızca deneyimli ve nitelikli elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Kaynak makinesinin çalışması esnasında elektrik ileten parçalara dokunulmamalıdır
• Kuru ve izole edilmiş eldivenler ve koruyucu elbiseler giyilmelidir.
• İş parçasından ve yerden gelebilecek elektrikten korunmak için kauçuk (lastik) tabanlı ayakkabılar giyilmeli veya kuru, yalıtkan bir altlık üzerinde durulmalıdır.
• Tamamıyla izole edilmiş elektrod tutucular (pensler) kullanılmalıdır. Su ile soğutulan kaynak torçları kullanılıyorsa torçlardan su sızması olmamasına dikkat edilmelidir.
• Yıpranmış, zarar görmüş, çok küçük çaplı veya birbirine eklenmiş kablolar ve kaynak torç veya pense kabloları kullanılmamalıdır. Tüm elektrik bağlantıların sağlam, temiz ve kuru olduğundan emin olunmalıdır.
• Kaynak akımı taşıyan kablolar insan vücuduna değmemeli veya sarılmamalıdır.
• Şartlar gerektiriyorsa iş parçasına toprak hattı bağlanmalıdır.
• İş elektrik devresiyle temasta iken elektrik yüklü bir elektroda dokunulmamalıdır.
• Kapalı alanlarda veya su veya terden dolayı elektriksel tehlikelerin olduğu bölgelerde, örneğin su altı kaynağında, uzaktan kontrollü ve bir gerilim düşürücülü ekipman olmaksızın alternatif akım kaynak makineleriyle kaynak yapılmamalıdır. DC kaynak makineleri kullanılmalıdır.
• Parmaklık, duvar, koruyucu çit ve bunun gibi koruyucu önlemlerin bulunmadığı kat seviyesinden yüksek yerlerde çalışılması halinde güvenlik halatları kullanılmalıdır.
• Kullanılmayan tüm kaynak makineleri kapatılmalıdır. Kullanılmayan veya arızalı makinelerin güç üreteci kapatılmalıdır.
• Yalnızca bakımdan geçirilmiş makineler kullanılmalıdır. Makine kullanılmadan önce hasar görmüş parçalar değiştirilmeli veya tamir edilmelidir.
• Kaynak makinesi kaportası, makine çalışır haldeyken veya şebekeye bağlı iken açılmamalıdır.
Radyasyondan Korunma İçin Kullanılan Filtreli Kaynak Maskesi Camı Numaraları
Kaynak işlemi Gözlük numarası
Örtülü Elektrod kaynağı (elektrod çapı 4 mm (5/32”) e kadar) 10
Örtülü Elektrod kaynağı (elektrod çapı 4,8 ile 6,4 mm (3/16” ile 1/4 ”) arası) 12
Örtülü Elektrod kaynağı (elektrod çapı 6,4 mm (1/4”)den büyük) 14
MIG/MAG kaynağı (GMAW) (Demir dışı metallerin kaynağında) 11
MIG/MAG kaynağı (GMAW) (Demir esaslı metallerin kaynağında) 12
TIG kaynağı 12
Atomik hidrojen kaynağı 14
Karbon elektrodlarla kaynak 10-14
Lehimleme 2
Sert lehimleme 3 veya 4
Kesme (Parça kalınlığı 25 mm’ye (1”) kadar) 3 veya 4
Kesme (Parça kalınlığı 25 mm ile 150 mm (1”ile 6”) arası) 4 veya 5
Kesme (Parça kalınlığı 150 mm (6”)den büyük) 5 veya 6
Oksi-Asetilen kaynağı (Parça kalınlığı 3,2 mm’ye (1/8”) kadar) 4 veya 5
Oksi-Asetilen kaynağı (Parça kalınlığı 3,2 mm ile 12,7 mm (1/8”ile 1/2”) arası) 5 veya 6
Oksi-Asetilen kaynağı (Parça kalınlığı 12,7 mm (1/2”)den büyük) 6 veya 8

AHMET SERKAN’a TEŞEKKÜRLER…

Kaynak : http://torosyangin.blogcu.com/yuksek-basincli-tuplerin-depolanmasi-isil-islem-yangin-genel-emn/8804218

Cevapla

afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort